در سال 2017 ، یویائو سانکسینگ در نمایشگاه KIMES در کره شرکت کرد.

در سال 2017 ، یویائو سانکسینگ در نمایشگاه KIMES در کره شرکت کرد.
این یک نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی و بیمارستانی است.
در این نمایشگاه ، آنها این فرصت را دارند که با مشتریان عادی کره ای ما دیدار کنند و 92 مشتری جدید به دست آورند.
تبریک می گویم
(ماریا در تصویر از مشتری خود پذیرایی می کند.)


زمان ارسال: 23-2020 نوامبر