در سال 2017 ، یویائو سانکسینگ در MEDICAL FAIR INDIA 2018 در هند شرکت کرد.

در سال 2017 ، یویائو سانکسینگ در رشته پزشکی شرکت کرد 2017 در دوسلدورف.

این نمایشگاه تجارت پزشکی پیشرو در جهان و پلت فرم شماره یک صنعت برای تأمین کنندگان صنعت فناوری پزشکی ، در مقایسه است.
در این نمایشگاه ، آنها این فرصت را دارند که با مشتریان معمولی آلمانی ما دیدار کنند و 132 مشتری جدید به دست آورند.
تبریک می گویم
(در تصویر مشتری مستقیماً با Sophie در نمایشگاه سفارش داده است.)


زمان ارسال: 23-2020 نوامبر