در سال 2018 ، یویائو سانکسینگ در MEDICAL FAIR INDIA 2018 در هند شرکت کرد.

در سال 2018 ، یویائو سانکسینگ در MEDICAL FAIR INDIA 2018 در هند شرکت کرد.
این نمایشگاه پیشرو تجارت هند برای صنعت پزشکی و بهداشتی است.
در این نمایشگاه ، آنها این فرصت را دارند که با مشتریان عادی هندی ما ملاقات کنند و 115 مشتری جدید به دست آورند.
تبریک می گویم
(سوفی در تصویر از مشتری خود پذیرایی می کند.)


زمان ارسال: 23-2020 نوامبر